www.autokataloog.ee

Uudised ja kampaaniad

Kuidas valmivad Brink veokonksud? Arendusest paigalduseni.
Kuidas valmivad Brink veokonksud? Arendusest paigalduseni.
2.06.2022


Iga uue Brink veokonksu väljatöötamisel tuleb paljuga arvestada. Uue veokonksu turule toomine võtab aega keskmiselt 15 nädalat. Arendusprotsess sisaldab mitmeid testimis- ja kontrollpunkte, et tagada veokonksu kõrge kvaliteet ja turvalisus. Iga veokonks läbib 8 etappi, enne kui see paigaldamiseks valmis on. Kogu veokonksu väljatöötamise protsessi on kaasatud insenerid, tootmine, kvaliteedikontroll ja töökoda. Arendusprotsess algab turule jõudvate automudelite kindlakstegemisest.

I etapp – kindlakstegemine

Igas kvartalis koostatakse ülevaade peagi turule jõudvatest automudelitest. Selle teabe põhjal koostab Brink-i müügimeeskond soovide loetelu automudelitest, mille jaoks veokonks välja töötada. Samuti tehakse prognoos kui palju ja mis tüüpi veokonksu arvuliselt müüakse.

II etapp – auto 3D skaneerimine

Kui on tehtud otsus uue veokonksu väljatöötamiseks mingile konkreetsele automudelile, kontrollivad insenerid kõigepealt kas Brink-i valikus on juba olemas lahendus mõnele teisele automudelile, mis on ehitatud samale platvormile. Sel puhul tuuakse uus sõiduk töökotta nii öelda paigalduskontrolli ja sobivuse korral täiendatakse paigaldusjuhendit ja kataloogi.

Uued sõidukid, millel teise automudeliga sobivust pole, tuuakse samuti töökotta aga skaneeritakse 3D-skänneri abil. Skänner salvestab kinnituskohad ja kaardistab kogu auto tagaosa.


Auto 3D skaneerimine

III etapp – veokonksu modelleerimine

Niipea kui 3D-skaneerimine on tehtud, laaditakse see üles 3D CAD-joonistusprogrammi. Insenerid hakkavad veokonksu modelleerima ja veokuuli asukohta määrama. Teostatakse veokonksu FEM-analüüs. See on digitaalne tugevusanalüüs, mis kaardistab, millistes punktides asuvad veokonksu tugevad ja nõrgad kohad. Programmis simuleeritakse maksimaalset veojõudu ja maksimaalset vertikaalset koormust.

Eesmärk on muuta veokonks ohutusnõuete piires võimalikult kergeks. Kerge veokonksu väljatöötamiseks on mitu põhjust. Kerge veokonks tagab mehaaniku jaoks hõlpsama paigaldamise. Lisaks on kerge veokonks keskkonnasõbralikum ja odavam. Väiksem veokonksu kaal tähendab ka väiksemat kütusekulu ja vähemat rehvide kulumist.


FEM analüüs

IV etapp – veokonksu prototüüp

Järgmiseks ehitatakse veokonksu prototüüp. 3D mudel teisendatakse 2D tootmisjoonisteks ja töökojas valmistatakse detailid. Niipea kui prototüüp on valmis, saadetakse see testimiskeskusesse, kus tehakse R55 test.

R55 test on Euroopa standardiseeritud test, mis simuleerib dünaamilist olukorda. Veokonksule tehakse 2 miljonit tsüklit, mis on võrreldav veokonksu elueaga. Katse järel süstitakse veokonksule kontrastvedelikku, mille abil paljastuvad ka kõige pisikesemad praod, mida muidu palja silmaga ei näeks. Kui veokonks on korras, liigub ta järgmisse etappi. Kui veokonks pole täielikult korras, naaseb ta inseneri joonestuslauale.


Veokonksu testimine

V etapp – keevitusvormide valmistamine

Selles etapis viimistlevad insenerid joonised, veokonks sisestatakse ERP-süsteemi ja määratakse selle omahind. Töökojas alustatakse tööd tootmisvahendite kallal. Töökojas tehakse keevitusvormid, et saaks alusada veokonksu seeriatootmisega. Samuti tehakse paigaldusšabloonid, mille abil hoitakse ära kõrvalekalded kujus ja mõõtudes. Selles etapis tehakse ka veokonksu paigaldusjuhendi esimene mustand.


Keevitusvormide valmistamine

VI etapp – füüsiline sobivus

Füüsilise sobivuse kontroll tehakse töökojas. Veokonks kinnitatakse autole, et olla 100% kindel, et veokonksu saab laitmatult ja lihtsalt paigaldada. Kontrollitakse kas veokonks on lubatud piirides, et oleks tagatud kõrgeim kvaliteet. Selles etapis viimistletakse ka paigaldusjuhend.

Füüsilise sobivuse kontroll

VII etapp – prooviseeria ja TÜV/VCA heakskiidu taotlus

Kui on kindlaks tehtud, et veokonks, katsetulemused ja keevitusvorm on korras, esitatakse tüübikinnituse taotlus TÜV/VCA-le. Vahepeal tehakse 10 tükist koosnev prooviseeria. Prooviseeria toodetakse viie sammuna kontrollmomentidega.

  1. Toodetakse üksikuid osi ja mõõtmisosakond kontrollib neid.
  2. Mõeldakse, kuidas pakendada kõik lahtised osad: kinnitusdetailid, paigaldusjuhend, veokuul ja muud detailid.
  3. Talaosa on keevitatud. Tehakse täiendav mõõtmete kontroll, et veokonks sobiks ideaalselt autole.
  4. Veokonksud värvitakse ja komplekteeritakse kogu komplekt.
  5. Komplekt viiakse mõõtmisruumi, kus see viimase kontrolli jaoks täielikult lahti võetakse. 

Lahtivõetud veokonksu komplekt ja viimane kontroll

VIII etapp – esimene tootmine

Niipea, kui 7. etapp on lõpule jõudnud ja saadud TÜV/VCA heakskiit, saab esimese seeria valmistada ja veokonksud müüki lasta. Veokonks on nüüd tellitav ja töökojas paigaldamiseks valmis!

Tagasi