www.autokataloog.ee

Uudised ja kampaaniad

Uus sõidukite tehnonõuete määrus
Uus sõidukite tehnonõuete määrus
24.09.2019
24.09.2019

Kaugtulelaternate arv sõidukitel on uues määruses muudetud.

Suurim lubatud kaugtulelaternate arv M, N1 ja N2 kategooria sõidukil on 6 ning N3 kategooria sõidukil 10. Uudis on, et lubatud on ka paaritu arv laternaid. Elektriühendused peavad tagama, et korraga põleks vähemalt 2 sümmeetriliselt paigutatud laternat, kuid mitte rohkem, kui 4 kaugtulelaternat.

Uus määrus lubab kasutada 1 LED bari tingimusel, et korraga põleb sellisel juhul 3 kaugtule laternat mille kontrollarvude summa ei ületa 100.

Ledbari üksinda kasutamine kogu kontrollarvude ületamisel ei seejuures lubatud, sest seadus nõuab 2 sümmetriliselt paigaldatud laternat.

Lubatud on ka 2 põhitule kõrval 2 LED bari paigaldus ükteise kohal eeldades, et kogu kauglaternate kontrollarvude summa ei ületa 100.

Viide: Tehnoulevaatus.ee

Autokataloogi valik erinevaid LED Lightbar-e:

Tagasi