www.autokataloog.ee

Autokeemia LiquiMoly STARTFIX 200ml

Autokeemia LiquiMoly STARTFIX 200ml
Toodete fotod on illustratiivsed!
Tooteinfo:

Käivitusabi STARTFIX 200ml

Kindel abi käivitamisel – külma, niiskuse, märgade süüteküünalde, nõrga aku puhu.Sobib kõikidele mootoritele. Kasutamine: Start fixi pihustada sisselasketrakti ja kohe käivitada. Bensiinimootoriga autol vajutada õrnalt gaasipedaalile, diiselmootori puhul vajutada tugevasti gaasipedaalile.Keskkonnaohtlik.Eriti tuleohtlik.Kahjulik allaneelamisel.Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Vältida auru sissehingamist.Vältida sattumist nahale ja silma.Kemikaal ja pakend tuleb kahjutustada ohutult.Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti.Käidelda hästi-ventileeritavas kohas.Pakend on rõhu all! Kaitsta päikese ja üle 50°C temperatuuri eest.Pakendit mitte lõhkuda ja põletada ka tühjalt! Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate esemete suunas.Hoida eemal süttimisallikast-mitte suitsetada.Hoida lastele kättesaamatult.Kauba kood LM-1085
SJH KM-ga 5,00